ISS

iss
iss
iss
iss
iss
iss
iss
iss
iss
iss

משרדי ISS באור יהודה, תוכננו עבור חברה העוסקת במיקור שירותים כגון הסעדה, אחזקה וניקיון. החברה בינלאומית, בבעלות דנית כך שהחיבור בין דנמרק לישראל היווה דגש חשוב בעיצוב, תוך מתן ביטוי לערכי החברה והתייחסות לסמיכות המבנה לשדה התעופה.

השאיפה הייתה לייצר חללים פתוחים ומוארים עם זהות ספציפית לכל מחלקה בנפרד מחד ומאידך ליצור תחושה של חברה אחת. לצורך כך התגייסו לתכנון משרד תמר פוזיס אדריכלים ודורית וינברן שתכננו בצורה מקורית חלל מרכזי למקומות מפגש הכולל אמפי, קפיטריה ואזור הסעדה ומסביבו מסדרון היקפי לגישה למחלקות השונות.
כל מחלקה אופיינה בצבע משלה, על הציר ההיקפי של השדרה שובצו חדרי ישיבות קטנים עם שמות ערים מרכזיות בהן פועלת החברה, כאשר כל חדר מהווה הומאז' לעיר אחרת.

גולת הכותרת בפרויקט הינה שימוש במחיצות ייחודיות מעץ שיוצרו על יד פיטרו בשיטת כבישת עץ צורנית ובהשראה ״דנית״. המחיצות מאפשרות הפרדה בין אזורי העבודה אשר נמצאים בחללי open space לבין ציר התנועה ההיקפי הקושר בין המחלקות השונות. הן מאפשרות הסתרה והצצה סלקטיבית יחד עם היותן פילטר דינמי המשתנה תוך כדי תנועה לאורכו של ציר התנועה.

צילום: עמית גירון

אדריכל תמר פוזיס ודורית וינברן
טלפון 03-6099779
מוצרים שכלולים בפרויקט זה