KPMG סומך חייקין ירושלים

KPMG סומך חייקין ירושלים
KPMG סומך חייקין ירושלים
KPMG סומך חייקין ירושלים
KPMG סומך חייקין ירושלים
KPMG סומך חייקין ירושלים
KPMG סומך חייקין ירושלים

במשרדים אלו היה צורך לתת מענה לעבודות עץ מיוחדות, המשוות מכובדות ורמה כאחד. נדרשנו לפתרונות יצירתיים לפי מידות ותכנון האדריכל, חדרי ישיבות מיוחדים, דלפקי קבלה ואף התאמת ריהוט קיים. בפרויקט מאתגר ומיוחד.

אדריכל דונסקי אדריכלים ומעצבים
כתובת מנחם בגין 44 רמת-גן
טלפון 03-6121249