JVP - בית המדפיס הממשלתי

JVP - בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי הוא מבנה לשימור שהוקם בשנת 1937 בימי ממשל המנדט הבריטי. בבניין זה הודפסו באותה תקופה שטרות כסף, הוטבעו מטבעות והודפסו המסמכים הרשמיים של ממשלת המנדט. בשנת 2007 החלו בו עבודות שימור ושיקום ביוזמה פרטית ובמימון של קרן הון סיכון JVP. מטרת האדריכלים בפרויקט הוא לייעד מבנה זה למרכז מדיה בינלאומי לפיתוח טכנולוגיות דיגיטליות לאנימציה בקולנוע ובמשחקי מחשב. מעטפת הבניין חודשה בטיח לבן וחלונות משופצים, והחללים הפנימיים הכפולים הפכו לחללי עבודה משותפים ומשרדים לאנשי היי טק.

אדריכל פלסנר אדריכלים מיה פלסנר
כתובת פרוג 33 תל אביב
טלפון 03-5224022