חיפה כימיקלים

חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים

משרדי ההנהלה הבכירה של חברת חיפה כימיקלים בתל אביב תוכננה ועוצבה ע"י שני פרי אדריכלים. חדר הישיבות רוהט עם כסאות PERA כתומים של B&T ושולחן ARKITEK של Actiu מפורניר שחור. ללשכת המנכ"ל נבחר שולחן LONGO של Actiu, ספת LED וכורסאות to be שניהם של B&T ושולחן קפה PLY של ארפר. את אזור ההמתנה ריהטו גם עם שולחן PLY של ארפר וכסאות PERA של B&T. חברי ההנהלה יושבים על כיסאות OVERTIME של LUXY. באזור הקפיטריה נבחר שולחן NOA של RAIO עם כסאות MARGOT של OMP.

אדריכל שני פרי אדריכלים
מוצרים שכלולים בפרויקט זה