Lammhults

מותג שבדי המתהדר במסורת של כמעט 70 שנות פעילות. הקו המנחה מושפע מהתנועה המודרנית והפריטים האלגנטיים והחדשניים, בין אם בזכות החומר, תהליך הייצור או הסגנון האסתטי.

לאתר החברה